יש לכם מחלת נפש. מה הזכויות שלכם?

מחלות נפש עשויות להיות קלות או חמורות. בהתאם לכך, יש נפגעי נפש בעלי רמת תפקוד גבוהה ולעומתם כאלו בעלי קשיים חמורים בתפקוד ובתפיסת המציאות. עקב מצבם, נפגעי נפש אינם תמיד מודעים לזכויותיהם. מהן זכויות אלו?
מאת מערכת BeOK
| 30/12/2011 |
צפיות: 3,188
'מחלות נפש' היא הגדרה רחבה, שעשויה לכלול בתוכה חפיפה בין מחלות המשתייכות לתחומים של פסיכיאטריה, פסיכולוגיה ופיזיולוגיה. מחלת נפש עשויה להיות קלה יחסית ואפשרית לטיפול באמצעות תרופות, פסיכותרפיה או שילוב של השניים, כמו דיכאון קליני קל; מאידך, היא עלולה להיות חמורה ולפגוע בתפקוד היום-יומי באופן ממשי.

למידע נוסף על מחלות נפש, זכויות רפואיות היכנסו לפורומים:
פורום זכויות רפואיות
פורום נוער במצוקה, תמיכה נפשית
פורום פסיכולוגיה
פורום פסיכיאטריה
פורום פסיכיאטריה ילדים ובני נוער

מאחר שנפגעי נפש מתמודדים לעתים קרובות עם פגיעה בתפקוד, קשיים בתקשורת וקשיים בהתמודדות עם הסביבה, הם אינם תמיד מודעים לזכויותיהם ועלולים להיות מנוצלים בשל חולשתם. לפיכך, הם זקוקים לעתים לסיוע חיצוני ונתונים לא פעם להחלטות של גורמים אחרים. כדי להימנע ממצבים כאלו, נחקק חוק הקובע את זכויותיהם של נפגעי נפש החיים בקהילה וכאלו המאושפזים במוסדות פסיכיאטריים. בכתבה זו נעמוד על כמה מזכויות אלו.

זכויות ביטוח לאומי ושיקום: למה זכאים נפגעי נפש?


במסגרת הזכויות שמקנה הביטוח הלאומי לנפגעי נפש, ביכולתם להגיש בקשה לביטוח לאומי לקבלת קצבת נכות. בשלב הבא, כדי לקבוע האם החולה אכן זכאי לקצבה כזו, על החולה לעבור בדיקות ואם יימצא שיש לו נכות נפשית של 40 אחוזים לפחות, יהיה זכאי לקצבה.

בשנת 2000 נחקק חוק השיקום, אשר מיסד את הגישה על פיה ראוי לשלב נפגעי נפש בקהילה ולאפשר להם לנהל חיים נורמטיביים, תוך שהם עוברים במקביל הליך שיקומי תומך. לפיכך, נקבעו כמה זכויות המאפשרות את השתלבותם בחברה של נפגעי נפש, כאשר אחת המטרות המרכזיות שלהן היא לנסות לשלב נפגעי נפש במקומות תעסוקה עד כמה שניתן.

במסגרת החוק, מאפשרת המדינה שיקום מטעמה לנפגעי נפש שהוגדרו על ידי הביטוח הלאומי כבעלי נכות נפשית בשיעור של 40% לפחות. אנשים מעל גיל 18, שהוגדרו על ידי הביטוח הלאומי כנכים נפשית, זכאים לפנות לוועדת שיקום שתבדוק את זכאותם לשיקום. כאשר הם עוברים את הוועדה עליהם להציג חוות דעת של פסיכיאטר הקובעת כי הם זקוקים לשיקום עקב נכותם הנפשית.

שירותי בריאות ציבורית לנפגעי נפש - מה אומר החוק?


במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, אשר נדרש גם הוא לסוגית נפגעי הנפש, האחריות לאספקת טיפולים ושירותים לנפגעי נפש מופקדת בידי מערכת הבריאות הציבורית המתוקצבת על ידי הממשלה. החוק מתייחס גם למתן שירותים לנפגעי נפש בעלי רמת תפקוד גבוהה במסגרת הקהילה וגם לכאלו הזקוקים לאשפוז פסיכיאטרי במוסד ייעודי או במחלקה פסיכיאטרית של אחד מבתי החולים. מהו תפקידה של המדינה בכך?

חוק טיפול בחולי הנפש מתייחס אל נפגעי נפש שהמחלה שלהם משבשת את יכולת השיפוט שלהם ואת תפיסת המציאות שלהם. מתוקף חוק זה, המדינה תממן את האשפוז הפסיכיאטרי עבור נפגעי נפש שנמצא שהם זקוקים לאשפוז. בנוסף, החוק מפרט מהם התנאים המקנים למדינה יכולת להגביל את חופש הבחירה של החולה.

אשפוז פסיכיאטרי: מהן הזכויות הנוגעות לכך?


ישנם כמה חוקים המתייחסים לאשפוז של נפגעי נפש במוסדות פסיכיאטריים או מחלקות פסיכיאטריות, מרצונם החופשי או בכפייה. חוק אשפוז במוסד פסיכאטרי מפרט מהו ההליך הנדרש טרם האשפוז. על פי החוק, אין לאשפז חולה (פגוע נפש או חולה בכל מחלה אחרת) מבלי שעבר בדיקות רפואיות, גופניות ונפשיות. ילדים זכאים להיבדק על ידי רופא המומחה לילדים.

כמו כן, החוק קובע כי אדם יכול לאשפז את עצמו מרצון בבית חולים פסיכיאטרי ולשחרר את עצמו, אך רק לאחר 48 שעות מהרגע בו ביקש להשתחרר. אדם שאישפז את עצמו זכאי לסרב לטיפולים המוצעים לו. חולים מתחת לגיל 15 נמצאים בחסות אפוטרופוס אשר פועל מתוקף זכויות אלו.

לעתים קיים צורך באשפוז כפוי של נפגעי נפש. במקרה כזה, יש לפעול במסגרת חוק אשפוז כפוי המתייחס למצבים אלו. האחראי הבלעדי על ההחלטה לאשפוז כפוי הוא הפסיכיאטר המחוזי. החלטה כזו תבוא בעקבות קביעה כי האדם המדובר עשוי לפגוע בעצמו או בסובבים אותו, ותאפשר לכפות עליו אשפוז, בדיקות פסיכיאטריות או טיפול גם מבלי שירצה בכך. האחראים לביצוע האשפוז הכפוי הם אחים פסיכיאטריים ושוטרים יכולים לעזור להם במידת הצורך, תוך אפשרות להפעיל כוח פיזי במידה שקיימת התנגדות מצד החולה.

מה בנוגע לשחרור מאשפוז? אם החולה לא אושפז בכפייה, מנהל בית החולים יכול לשחררו או לאשר לו חופשה. במידה שהחולה מאושפז חודש לפחות, מנהל בית החולים נדרש להודיע לו 24 שעות לפחות טרם שחרורו. אם החולה מבקש להשתחרר, אך בקשתו זוכה לסירוב, הוא יקבל הודעה בכתב תוך 48 שעות מרגש הבקשה.

אם החולה אישפז את עצמו מרצון, יש לו אפשרות להגיש למנהל בית החולים בקשת שחרור בכתב ועל המנהל לשחררו תוך 48 שעות מרגע קבלת הבקשה.

במקרים בהם החולה אינו מעוניין להשתחרר, בית החולים בו הוא מאושפז אינו רשאי לשחרר אותו, אלא באישור פסיכיאטר מחוזי. במידת הצורך, יכול החולה לערער על החלטה כזו בפני הוועדה הפסיכיאטרית.

תעסוקה, דיור, חברה והשכלה - למה זכאים נפגעי נפש


מאחר שנפגעי נפש רבים מתפקדים ברמה גבוהה ומסוגלים לעבוד ולנהל חיים תקינים לפחות בתקופות מסוימות בחייהם, חוק שוויון זכויות בעבודה מתייחס לכך וקובע שלבעלי נכות הנובעת ממחלת נפש תינתן הזדמנות להשתלב בשוק העבודה כעצמאים או כשכירים אם הם מסוגלים לכך מבחינה נפשית. אם זה אינו המקרה, החוק מאפשר לנפגעי נפש להשתלב במסגרת של מועדון תעסוקתי תוך הדרכה צמודה של גורמים מקצועיים.
<@ --- IMG_2 --- @>
מבחינת דיור, נפגעי נפש יכולים לקבל סיוע משירותי השיקום במימון, השגחה והדרכה במסגרות דיור שונות, בין אם מדובר בהוסטלים, דיור מוגן או דיור עצמאי. קיימים מספר סוגים של מגורים טיפוליים, הוסטלים ומסגרות של דיור מוגן בהם יכולים נפגעי נפש לגור בהתאם למידת הליווי שהם זקוקים לה, מידת עצמאותם והאפשרות לשיקום.

לכתבות נוספות בנושא מחלות נפש, זכויות רפואיות:
מהן הפרעות פסיכוטיות ומה גורם להן?
סכיזופרניה - יוגה וריקוד עשויים לסייע
מחקר חדש בנושא טיפול בנפגעי פוסט טראומה
זכויות רפואיות - בין חוק לחוק יסוד
זכויות נכים: הכירו את הזכויות שלכם

כמו כן, לנפגעי נפש יש זכויות נוספות הקשורות להשכלה, חברה ומשפחה: בהתאם להגדרת מצבם, ייתכן שיקבלו סיוע בהפניה למקומות השכלה ומימון של הלימודים, למשל, לימודי מחשב, לימודי השלמה למקצועות בית הספר היסודי ואולפן ללימוד עברית במקרה שמדובר בעולים חדשים. מבחינה חברתית, הם יכולים להשתלב במועדונים חברתיים שמטרתם להקנות כישורי חברה ופנאי. משפחות נפגעי נפש זכאיות לייעוץ והדרכה, וכן לנופשים.

* המידע המופיע כאן אינו מהווה המלצה לנקיטת הליך רפואי כזה או אחר. כל המסתמך על המידע המוצג עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה בכפוף לתנאי השימוש באתר

אולי יעניין אותך גם

דמי לידה: תיקון בחוק בחישוב תשלום דמי לידה לעובדות עצמאיות
מאת מערכת BeOK
| 27/07/2016 |
צפיות: 10,267
לפי התיקון החדש בחוק, עצמאיות שילדו החל מסוף אפריל 2016 יקבלו דמי לידה שיחושבו לפי האופציה הגבוהה מבין שתיים: ההכנסות בשנה שקדמה לחופשת הלידה או ההכנסות בשנת הלידה
קרא עוד
חוק לידה שקטה החל משבוע 22 להריון
מאת מערכת BeOK
| 24/03/2016 |
צפיות: 26,536
על פי תיקון חוק ביטוח לאומי שאושר לאחרונה בכנסת, יולדת שילדה ב"לידה שקטה", כלומר שהעובר נולד ללא רוח חיים, תזכה לאותם תנאים המגיעים ליולדת בלידה רגילה, החל מהשבוע ה-22, כולל מענק לידה, דמי לידה וזכאות לחופשת לידה
קרא עוד
כיצד נקבעת נכות יציבה ומה היא כוללת?
מאת מערכת BeOK
| 11/01/2016 |
צפיות: 39,252
אדם שנפגע בתאונת דרכים או במהלך העבודה, זכאי לקבל סיוע כספי מהמוסד לביטוח לאומי. סכום המענק או הקצבה, ניתן לנפגע בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעים על ידי מומחים של הוועדה הרפואית, בין אם מדובר בנכות זמנית או קבועה
קרא עוד
מהן הזכויות של חולי סוכרת?
מאת מערכת BeOK
| 10/01/2016 |
צפיות: 39,424
חולי סכרת נדרשים לשמור על דיאטה מיוחדת ולהזריק באופן קבוע אינסולין. המדינה מסייעת לחולים ומעניקה להם הטבות וקצבאות שונות, כדי שיוכלו לשמור על שגרת חיים איכותית ובריאה
קרא עוד
מה עושים כאשר חלה החמרה במצב הרפואי של נפגעי עבודה?
מאת מערכת BeOK
| 07/01/2016 |
צפיות: 36,926
לעתים נפגעי עבודה עלולים לסבול מהחמרה במצבם הבריאותי לאחר שביטוח לאומי הכיר בפגיעתם וקבע את דרגת הנכות. לשם הכרה בהחמרה יש לפנות שוב אל הוועדה הרפואית ולבקש שיפור בתנאים והקלות נוספות
קרא עוד
מהן הזכויות הרפואיות לנפגעים לאחר אירוע מוחי?
מאת מערכת BeOK
| 06/01/2016 |
צפיות: 28,434
לאירוע מוחי יש השפעה רבה על אורח חייו של הנפגע ועל סביבתו הקרובה. כדי לאפשר לנפגע להמשיך להתנהל בסביבתו ולשפר את איכות חייו, הוא זכאי לשורה של הטבות והקלות מטעם המדינה
קרא עוד
זכויותיהם של נפגעי נפש
מאת מערכת BeOK
| 13/12/2013 |
צפיות: 32,231
מחלות נפש נעות על ספקטרום רחב ובהתאם לכך, חלק מנפגעי הנפש יהיו בעלי רמת תפקוד גבוהה ולעומתם אחרים יתקשו בתפקוד היומיומי ותפיסת המציאות שלהם תהיה מעוותת. עקב מצבם, נפגעי נפש אינם תמיד מודעים לזכויותיהם. בתכבה הבאה - על זכויותיהם של נפגעי נפש
קרא עוד
תלמיד לקוי למידה - דע זכויותיך
מאת מערכת BeOK
| 29/11/2013 |
צפיות: 29,665
כ-15% מכלל האוכלוסיה סובלים מליקויי למידה, כך עולה מסקר שביצע המוסד לביטוח לאומי. תלמידים בלי ליקויי למידה מתמודדים בחייהם עם לא מעט מכשולים שמונעים מהם לעיתים לימודים אקדמאיים. המוסד לביטוח לאומי מקנה מספר זכויות לתלמידים בעלי ליקויי למידה והוריהם
קרא עוד
הכרה בילד נכה על ידי הביטוח הלאומי
מאת עו"ד גיל קראוס
| 01/11/2013 |
צפיות: 31,416
לגדל ילד נכה היא משימה הכרוכה בהתמודדות רגשית ונפשית ובהוצאות כלכליות מרובות. אמנם המוסד לביטוח לאומי מחוייב להכיר בנטל על המשפחה, ואמור להשתתף בהוצאותיה, אך לדברי עו"ד גיל קראוס, למעשה, המוסד לביטוח לאומי מעמיד הגבלות נוקשות לקבלת קצבה
קרא עוד
ננשכת על ידי כלב? כך תתבע תביעת נזיקין
מאת עו"ד גיל קראוס
| 11/10/2013 |
צפיות: 30,433
"כל כלב בא יומו", אומרת האמרה המפורסמת, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בכלב נושך. בכתבה הבאה - כיצד להתמודד עם תביעת נזיקין בגין נשיכה על ידי כלב על מנת שתוכלו לקבל פיצוי הולם לאחר הנשיכה הכואבת
קרא עוד