פרסום רופאים באינטרנט

רופא המעוניין לפרסם את עיסוקו באינטרנט נדרש לעמוד בתקנות הרופאים (פרסומת אסורה), משנת 2008.

עד לשנת 2008 חל איסור על פרסום רופאים בכל אמצעי התקשורת. בשנת 2008, תיקן משרד המשפטים את פקודת הרופאים והתיר את הפרסום של רופאים ורופאי שיניים בכפוף למגבלות החוק. כיום רופא המעוניין לפרסם את עצמו באינטרנט, רשאי לעשות זאת בכפוף לתקנות הרופאים (פרסומת אסורה). התקנות קובעות כללים לגיטימיים לפרסום במטרה לשמור על כבוד המקצוע ולמנוע הטעיית הציבור.
 

רופאים רשאים לפרסם כתבות ולנהל פורומים באינטרנט

כיום רופאים רשאים לפרסם את עצמם באינטרנט, בעיתונות הכתובה ובכל אמצעי התקשורת בכפוף למגבלות המצוינות בתקנות. רופאים רשאים לפרסם מידע שימושי לציבור, כגון: היכן נפתחות מרפאות חדשות, איזה סוג של שירותים הם מספקים, כיצד ניתן לקבוע תור, מהן שעות הפתיחה, וכדומה.

עוד נקבע בתקנות כי כתבות, מאמרים או ידיעות חדשותיות שנכתבו על ידי רופאים, לא ייחשבו כפרסומת. גם פרסום מידע העוסק בעובדות, שמטרתו העיקרית היא להפיץ הסברה וידע רפואי לא ייחשב כפרסומת. כך שלמעשה על הפרסומים, כדוגמת הכתבות המתפרסמות באתרי האינטרנט, או ניהול הפורומים, לא חלים האיסורים המסדירים את דרך, אופן וצורת הפרסום.

על פי התקנות, רופאים אינם רשאים לפרסם את עצמם באינטרנט באתרים המכילים תכנים אלימים ופורנוגרפיים, או תוכן בלתי חוקי אחר ובאתרים המיועדים לילדים. לא ניתן לפרסם בדרך של Pop Up שהיא פרסומת קופצת, וההגבלות חלות גם על באנרים ועל קישורים לאתרים אחרים.

אסור לפרסם מבצעים והנחות

חל איסור לפרסם מחירים, מבצעים והנחות, או לחלק הטבות הכרוכות בתמורה לקבלת טיפול רפואי אחר. רופא המפרסם את עצמו אינו יכול להציג ברשת שמות ותמונות של אנשים מפורסמים שטופלו על ידו, או להבטיח את הצלחת הטיפול, וגם לא להיעזר בפרסומות בתמונות וציורים של איברי גוף מוצנעים, פרט לפרסומים כלליים לעידוד הנקה ומודעות לסרטן השד.

התקנות אוסרות לפרסם עובדות שגויות או מטעות. לא ניתן לפרסם נתונים במספרים על הצלחה של טיפול רפואי שאין להם אמות מידה מדעיות, ואסור להציג פרסומת המעודדת צריכת טיפול רפואי באמצעי חשש או הפחדה. כמו כן, אסור להשתמש בתואר מומחה שלא אושר כחוק, או להתהדר בתואר אקדמי שאינו שייך למקצוע הרפואה.

התקנות נועדו להבטיח את אמון הציבור ברופאים ולמנוע פגיעה בכבוד מקצוע הרפואה. הפרת כללי הפרסומת עלולה להוביל להגשת קובלנות משמעתיות מכוח פקודת הרופאים, כאשר עבירה על התקנות נחשבת לעבירה פלילית ורופא שעובר על החוק יהיה חשוף לתביעה פלילית ואף לשלילת רישיון.
 

הירשמו עכשיו לאתר שלנו ללא התחייבות!

אתר BEOK מעניק שירותי פרסום עבור רופאים המעוניינים להרחיב את מעגל הלקוחות ולהגדיל את הכנסותיהם. האתר מספק פלטפורמה ממוקדת לפרסום, באמצעות שימוש מושכל של חשיפה תקשורתית רחבה באינטרנט, הכוללת ניהול פורומים בידי מומחים ופרסום מאמרים וידיעות חדשותיות.


הרשמה לאתר